ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΡΤΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΡΤΕΣΗΣ

Ο Απόστολος Κορτέσης, έχει συμβάλλει τα τελευταία οκτώ χρόνια στην πιστοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 834/07 για την βιολογική παραγωγή των προϊόντων, όσο και με αναγνωρισμένα διεθνή ιδιωτικά πρότυπα βιολογικής γεωργίας, τα οποία αποτελούν διαβατήρια εξαγωγής για τα ελληνικά προϊόντα. Από το 2014 έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη του προτύπου “We do local” και στην διεξαγωγή των πρώτων επιθεωρήσεων. Σπούδασε Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οργάνωση & Διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλος ομιλίας στο συνέδριο: Το πρότυπο We do local & η μέχρι σήμερα εφαρμογή του

Αλλες δρασεις απο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΡΤΕΣΗΣ